ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΛΙΜΗΤΙΚΑ
25100 ΑΙΓΙΟ Ν.ΑΧΑΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2691051409
ΟΟ30 6978281965
apartmentsgaia@gmail.com